SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.8.2023
Dátum zvesenia 6.9.2023
Názov Dôležitá informácia pre občanov-Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Popis Výzva Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenia tejto výzvy.
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
7.4.2024
Voľby prezidenta SR - 2. kolo - zverejnenie výsledkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2024
Dátum zvesenia 7.5.2024
Názov Voľby prezidenta SR - 2. kolo - zverejnenie výsledkov
Popis Voľby prezidenta SR - 2. kolo - zverejnenie výsledkov
24.3.2024
Voľby prezidenta SR - 1.kolo - zverejnenie výsledkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2024
Názov Voľby prezidenta SR - 1.kolo - zverejnenie výsledkov
12.2.2024
„Seniori, pozor na podvodníkov“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov „Seniori, pozor na podvodníkov“
Popis „Seniori, pozor na podvodníkov“- spolupôsobenie pri informovaní
12.2.2024
U P O Z O R N E N I E Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Názov U P O Z O R N E N I E Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV
Popis U P O Z O R N E N I E Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV
15.12.2023
5. zasednutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Názov 5. zasednutie OZ
1.12.2023
Výstavba detského ihriska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2023
Názov Výstavba detského ihriska
Popis Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
5.9.2023
Projekt: Autobusová zastávka v obci Jedlinka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.9.2023
Názov Projekt: Autobusová zastávka v obci Jedlinka
4.8.2023
Dôležitá informácia pre občanov-Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.8.2023
Dátum zvesenia 6.9.2023
Názov Dôležitá informácia pre občanov-Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Popis Výzva Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenia tejto výzvy.
25.7.2023
4. Obecné zastupiteľstvo 28.07.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2023
Názov 4. Obecné zastupiteľstvo 28.07.2023
Popis Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční: dňa 28.07.2022 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Jedlinke.
27.6.2023
Voľby do Národnej rady SR 2023 - Utvorenie volebných okrskov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2023
Názov Voľby do Národnej rady SR 2023 - Utvorenie volebných okrskov
25.4.2023
3. Obecné zastupiteľstvo 28.04.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.4.2023
Názov 3. Obecné zastupiteľstvo 28.04.2023
Popis Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční: dňa 28.04.2022 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Jedlinke.
27.2.2023
Výkaz o komunálnom odpade z obce (ŽP 6-01)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Výkaz o komunálnom odpade z obce (ŽP 6-01)
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Jedlinka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 11:30
  • Ut: 7:30 - 11:30 nestránkový deň
  • St: 12:30 - 16:30
  • Št: 7:30 - 11:30 nestránkový deň
  • Pi: 7:30 - 11:30 nestránkový deň